Als GZ-psycholoog bied ik kortdurende psychologische behandeling voor volwassenen binnen mijn praktijk. Een psychologische behandeling hoeft niet lang te duren. Bij een psychische klacht is er vaak een verstoring van de balans tussen gevoel en gedachten. Het doel van de psychologische behandeling is om de balans te herstellen. Dit kan vaak binnen 10 behandelsessies. Soms duurt het iets langer. Dit verschilt per situatie. 

Aanmelding
Bij aanmelding start ik altijd eerst met telefonisch contact om te bepalen of jouw probleem passend is bij mijn kennis en expertise. 
Wil je je behandeling (deels) vergoed hebben, dan heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Braam Psychologie werkt contractvrij, dit betekent dat, een deel van de kosten voor eigen rekening zijn. Dit is afhankelijk van jouw zorgverzekering. Meer informatie over vergoedingen kun je vinden onder kopje Tarieven.

Telefonische kennismaking
Er vindt een telefonische kennismaking plaats van maximaal 15 minuten. Tijdens de telefonische kennismaking wordt het intakegesprek gepland indien de zorgvraag passend is. Als blijkt dat de zorgvraag niet passend is omdat er sprake is van crisisgevoeligheid of omdat er een grotere behoefte is aan beschikbaarheid/bereikbaarheid is Braam Psychologie niet de geschikte behandelpraktijk voor jou en ben je beter op je plek bij een grote GGZ instelling met crisisdienst. Zie hieronder voor verdere toelichting in- en exclusiecriteria.

Vóór het eerste intakegesprek vraag ik je het volgende te mailen of mee te nemen naar de eerste afspraak:
– Een recente verwijsbrief van de huisarts;
– Een kopie van je identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs;
– Een kopie van je zorgpas.

Intakegesprek
Het intakegesprek vindt plaats in de praktijk, er worden één – twee afspraken hiervoor uitgetrokken van maximaal 60 minuten per afspraak. Tijdens het intakegesprek staan we samen uitgebreid stil bij jouw klachten, de hulpvraag en levensgeschiedenis. Ook vraag ik naar het ontstaan van de klachten, waardoor de klachten worden veroorzaakt, wat je er zelf al aan hebt gedaan en wat je verwacht dat er moet gebeuren. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen en een passend behandelaanbod te doen zullen belangrijke naasten soms ook worden betrokken tijdens het intakegesprek. Ook tijdens de behandeling kan het zijn dat een belangrijke naaste wordt uitgenodigd. Na het intakegesprek doe ik een behandelaanbod en indien dit aanbod passend is bij de behandelwens stel ik een behandelplan op.

Behandelplan
In het behandelplan worden behandeldoelen, behandelduur, behandeldiagnose (indien van toepassing), behandelvorm en andere behandelafspraken vastgelegd. Indien je akkoord bent kan de behandeling van start gaan.

Meetinstrumenten 
Door regelmatig gebruik te maken van vragenlijsten kan de behandeling geëvalueerd worden en toegewerkt worden naar een positief eindresultaat.

Behandeling
De meeste behandelsessies duren 45 – 60 minuten. De duur van de gehele behandeling varieert maar kan vaak worden afgerond binnen 10 behandelsessies.
We bepalen deels gezamenlijk hoe de behandeling eruit ziet. Hierbij kun je denken aan face-to-face behandeling, of behandeling gedeeltelijk aangevuld met online behandelmodules. Daarnaast is het mogelijk om de behandeling (deels) buiten plaats te laten vinden. We weten allemaal dat de natuur een positieve invloed heeft op onze gezondheid (bron). Gezien de positieve effecten van de natuur op de mentale gezondheid is het bij Braam Psychologie mogelijk om behandeling in de natuur te krijgen. Uiteraard moet dit wel passen binnen de gestelde behandeldoelen en fysiek mogelijk zijn. Klachten zoals depressie, stress en angst kunnen afnemen door een wandeling te maken. Daarnaast zorgt de natuur voor rust en ontspanning. Het leidt tot minder cortisol (stresshormoon) en een verlaging van bloeddruk (bron). Naast de positieve mentale effecten kan behandeling in de natuur ook helpen om je makkelijker te openen omdat je zij aan zij loopt en niet tegenover elkaar zit. 

Evaluatiemomenten
Tijdens de behandeling zal er een evaluatiemoment plaatsvinden, dit gebeurt meestal d.m.v. een behandelplanbespreking waarbij ook de resultaten van de ingevulde vragenlijst(en) worden meegenomen. Ook kijken we hoe de behandeling verloopt, welke doelen je al hebt behaald en aan welke doelen nog moet worden gewerkt.

Afronding behandeling
De behandeling wordt afgesloten d.m.v. een evaluatiegesprek en een laatste meetmoment.