Braam Psychologie hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Als GZ-psycholoog ben ik aangesloten bij het NIP en dien ik mij te houden aan de beroepscode voor psychologen opgesteld door het NIP.

Al het besprokene wordt als strikt vertrouwelijk behandeld. Informatie aan derden wordt slechts gegeven na schriftelijke toestemming.

De uitgebreide privacyverklaring van de praktijk is hier in te zien.