De afgelopen jaren heb ik ervaring opgedaan in het behandelen van verschillende klachtgebieden. De klachten die ik behandel in mijn praktijk zijn:

 • Stemmingsproblemen/depressie
 • Angst-/paniekklachten
 • Piekeren
 • Trauma
 • Laag zelfbeeld
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Identiteitsproblemen
 • Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK), ook wel bekend als SOLK
 • Aanhoudende long COVID klachten
 • Stressklachten
 • Overbelasting en Burnout klachten (werkgeverstrajecten zijn mogelijk)

In mijn werk pas ik verschillende behandeltechnieken toe, waarvoor ik ben opgeleid. De voornaamste technieken zijn:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Interpersoonlijke psychotherapie
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapie)
 • Schematherapie

Behandelvorm

Face-to-face behandeling
Online behandeling
Virtuele therapie

Werkwijze

Klik hier voor verdere uitleg over de werkwijze van Braam Psychologie en wat je kunt verwachten als je kiest voor een behandeling in mijn praktijk.

In- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria

 • Wanneer je klachten hebt op het gebied van o.a. angsten, depressie, overspannenheid/burn-out, trauma, persoonlijkheidsproblematiek, aanhoudende lichamelijke klachten
 • Wanneer je naast psychotherapie ook zelfstandig aan jouw herstel kunt werken 

Exclusiecriteria

 • Wanneer er sprake is van ernstige psychopathologie en bijvoorbeeld medebehandeling van een psychiater noodzakelijk is en/of wanneer er een crisisachterwachtfunctie nodig is (bijvoorbeeld bij ernstige depressies met suïcidewens)
 • Wanneer er sprake is van grote crisisgevoeligheid (zoals: frequente suïcidepogingen of  ernstig automutileren)
 • Wanneer er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek, psychotische problematiek of forensische problematiek
 • Wanneer je jonger bent dan 18 jaar
 • Wanneer veel psychosociale problemen spelen, die eerst opgelost dienen te worden (denk aan huisvestingsproblemen, financiële problemen), voordat er ruimte is om met psychologische veranderingen aan de slag te gaan
 • Wanneer er sprake is van een klinische zorgvraag

Braam Psychologie heeft geen 24-uurs beschikbaarheid en geen opname of psychiatrische capaciteit.
Een grote GGZ-instelling als PsyQ/Parnassia of GGZ Delfland is een beter plek als er sprake is van exclusiecriteria.

Bij toename klachten

Het kan toch voorkomen dat het niet goed of minder goed met je gaat, nadat je bent aangemeld bij Braam Psychologie. Als het toch niet goed gaat zijn er een aantal dingen die je zelf kunt doen. 
Zorg voor een goede balans tussen activiteit en rust. Het is daarnaast altijd goed om jouw naasten in te lichten van jouw gemoedstoestand zodat zij jou kunnen steunen en eventueel aan de bel kunnen trekken.

Maak daarnaast gebruik van de ontspanningsoefeningen op mijn website staan en wees niet te streng voor jezelf.

Heb je zelfmoordgedachten? Je kan bellen of chatten via 0800-0113 of www.113.nl.

Bij crisis of dreigende crisis neem contact op met je huisarts of de huisartsenpost.

Hoe kan een psychologische behandeling eruit zien?

Voorbeeld van een behandeling bij paniekklachten:

Voorbeeld van een behandeling bij een posttraumatische stressstoornis:

Voorbeeld van een behandeling bij een dwangstoornis:

Voorbeeld van een behandeling bij een depressie: