Vergoede zorg

Vanuit de basisverzekering heb je recht op vergoeding van psychologische behandeling. Ik ben een contractvrije psycholoog. Dit betekent in de meeste gevallen dat de behandeling (deels) vergoed wordt, indien er wordt voldaan aan de wettelijke voorwaarden. Voor meer informatie bezoek de website www.contractvrijepsycholoog.nl
Houdt wel rekening met het eigen risico van €385,- wat is vastgesteld door de overheid. 
De vergoeding ligt meestal tussen de 60-100%, afhankelijk van jouw zorgverzekering en de polis voor je basisverzekering. Informeer voor de start van de intake bij jouw zorgverzekeraar of je in aanmerking komt voor vergoeding. 
Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig.

 

Onvergoede zorg

Niet alle stoornissen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Een aantal stoornissen is uitgesloten van vergoeding, zoals aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problematiek zoals burn-out, identiteitsproblematiek en levensfaseproblematiek. Deze zorg wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Soms krijg je een gedeelte vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar. 

Indien er sprake is van werkgerelateerde problematiek, zoals burn-out kan het zijn dat de werkgever de zorg vergoed. Informeer hiernaar bij je werkgever. 

 

Tarieven

Vanaf 1 januari 2022 vindt de bekostiging en vergoeding van psychologische behandeling plaats via het zorgprestatiemodel. Als GZ-psycholoog hanteer ik het tarief voor een GZ-psycholoog zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Deze tarieven zijn terug te vinden in de tarievenzoeker van de NZA.

Soms zijn er andere redenen waarom men ervoor kiest om de behandeling zelf te betalen. De kosten hiervoor zijn: €100 per sessie (45 minuten).
Indien een coachingstraject wordt aangegaan geldt het volgende tarief: €100 per sessie excl. BTW (45 minuten)

 

Betaling

Je krijgt een factuur van mij die je zelf betaald. Deze factuur kun je zelf indienen bij je zorgverzekeraar. 

Afspraak afzeggen

Het kan voorkomen dat je de afspraak moet afzeggen. Indien je een afspraak niet kunt nakomen verwacht ik dat je de afspraak zo snel mogelijk afzegt, maar in ieder geval langer dan 24 uur voor de afspraak. Dit kan per sms of email. Indien je niet of te laat afzegt, stuur ik je een no-show rekening van €50,- Deze wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.