Wanneer je een klacht hebt over mij of de behandeling, is het raadzaam dit eerst met mij te bespreken. Graag ga ik daar samen met jou over in gesprek, zodat we kunnen kijken of we tot een oplossing kunnen komen.

Wanneer we er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de Klachten- en geschillenregeling van het NIP

Bekijk de Klachten-en-geschillenreglement-NIP.